Voordelen van JiGSO Listen

Ontdek de positieve invloed van JiGSO Listen op jouw teams:

  • Werknemers voelen zich betrokken en gewaardeerd
  • Afstemming over gemeenschappelijke doelen en een duidelijke rolverdeling
  • Gezonde, gelukkige werknemers

WERKNEMERS VOELEN ZICH BETROKKEN EN GEWAARDEERD

Om het beste van zichzelf te kunnen geven, moeten teamleden het gevoel hebben erbij te horen. Wanneer leden van een team zich door elkaar geaccepteerd voelen en het gevoel hebben dat ze echt deel uitmaken van het team, neemt hun motivatie toe en zijn ze meer bereid om net dat stukje verder te gaan.

Maar teamcohesie is geen vanzelfsprekendheid. Vooral in de nieuwe realiteit van hybride werken hebben veel teams te kampen met een gebrek aan cohesie. Onze modules over teamcohesie en diversiteit & inclusie geven teams de inzichten en de tools om een samenhangend en inclusief klimaat op te bouwen.

GEMEENSCHAPPELIJKE DOELEN EN DUIDELIJKE ROLVERDELING

Goede mensen bij elkaar zetten is geen garantie voor collectieve prestaties. In de complexe omgeving van vandaag moet je een beroep doen op collectieve intelligentie en creativiteit. Maar teams hebben vaak moeite om de basis van teameffectiviteit op orde te krijgen: afstemming over de gemeenschappelijke doelstellingen en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Met onze vragenlijst over teameffectiviteit en onze bibliotheek met tips en tools kunnen teams nagaan waar en hoe ze kunnen verbeteren.

HOU JE WERKNEMERS GELUKKIG, GEZOND EN AAN BOORD

Veerkracht en welzijn staan in veel organisaties onder druk. De werkdruk neemt toe en de verwachtingen zijn hoog. Organisaties over de hele wereld hebben te maken met een toename van verzuim en burn-out. Maar focussen op individuele werknemers, zoals vaak het geval is in welzijnsprogramma’s voor werknemers, is niet altijd effectief en niet duurzaam. Onderzoek toont aan dat een ondersteunend teamklimaat werknemers afschermt van het nadelige effect van hoge werkdruk.

Met onze enquêtes kan je beoordelen hoe ondersteunend het klimaat in een team is, en je inspanningen richten op de teams die dit het meest nodig hebben. Onze “recommendation engine” leidt teams naar de teamrituelen en -praktijken die het meest effectief zijn.